Posts Tagged ‘Māori Language Week’

Te Wiki o te Reo Māori 2022

He waka eke noa – We’re all in this together Happy Te Wiki o te reo Māori (Māori Language Week)…